Rökelsekärl

Rökelsekärl att hänga i mässing Rökelsekärl att hänga i mässing
Abalonesnäcka med en ställning i trä. Abalonesnäcka med en ställning i trä.
Rökelsebrännare med trähandtag Rökelsebrännare med trähandtag
Rökelsebägare i tibetansk stil Rökelsebägare i tibetansk stil