Kristallängel Rosenkvarts

  • 100 kr

I lager.
Artikelnummer: 15
Dela

Kristallängel, rosenkvarts

Rosenkvarts är för självförverkligande och inre frid, den har en starkt lugnande och helande kraft. Rosenkvarts är stenen framför andra för hjärtchakrat.

Ängeln hjälper dig att bära den kärleksfulla energin och hålla den under längre perioder. Den hjälper dig även att öppna upp hjärtat till dig själv, till andra, till universum och till högre sfärer.

Ha ängeln i fickan och/eller meditera med den för att få extra stöd och hjälp. Ju mera du använder kristallen desto bättre lär du känna den.

OBS! Rena rosenkvartsängeln under rinnande kallt vatten i några sekunder innan du använder den för första gången. Låt den gärna bada i månljus och solljus emellanåt.

Ängeln är 3,5 cm hög.


(Detta är inte vetenskapligt bekräftat)